Image
 

UTENLANDS

PRAKSIS

Filippinene (3-8 uker) eller Bolivia (3 uker)

Utgjøre en forskjell i andres liv – Praktisk arbeid i møte med noen av verdens fattigste – Forbønn og evangelisering – Omsorg for barn som har blitt forlatt – Besøke fanger i overfylte fengsel – Arrangere barne- og ungdomsleirer

“ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe”  Les mer


INNENLANDS

PRAKSIS


 
Image
 
3 ganger til 3 ulike byer.

Du vil møte folk som lever med Jesus under ulike omstendigheter.
Dette er en glimrende anledning til å praktisere og gi videre det du lærer på skolen.

INNENLANDS

PRAKSIS


PRAKSIS

 
 
Image
 
 

Utenlandspraksis

3-8 uker på Filippinene eller 3 uker i Bolivia.

Utgjøre en forskjell i andres liv! Praktisk arbeid i møte med noen av verdens fattigste. Forbønn og evangelisering.
Omsorg for barn som har blitt forlatt. Besøke fanger i overfylte fengsel og hjelpe dem til frihet i Jesus. Arrangere barne- og ungdomsleirer.

“ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe”  Les mer


Image
 
3 ganger til 3 ulike byer.

Du vil møte folk som lever med Jesus under ulike omstendigheter.
Dette er en glimrende anledning til å praktisere og gi videre det du lærer på skolen.

INNENLANDS

PRAKSIS


LEDERTRENING OG


COACHING

Gjennom hele året vil du bli coachet av en lærer med fokus på å utvikle et sunt og sterkt selvbilde.

Du vil finne trygghet i egen verdi og veiledes i å bruke de ressurser og talenter Gud har lagt ned i deg.


«Et år på Bergen Bibelskole har hjulpet meg til å forstå hvem jeg er!»

- Solomie

LEDERTRENING OG COACHING


Gjennom hele året vil du bli coachet av en lærer med fokus på å utvikle et sunt og sterkt selvbilde.

Du vil finne trygghet i egen verdi og veiledes i å bruke de ressurser og talenter Gud har lagt ned i deg.

«Et år på Bergen Bibelskole har hjulpet meg til å forstå hvem jeg er!»

- Solomie

Vi setter høyt

Vi setter høyt

STABEN


Image

Rektor ved skolen og har bakgrunn som lærer i grunnskolen i mange år. Opptatt av å hjelpe elevene til å velge Jesus først i alt, og at Bibelen blir referansepunktet i alle viktige valg i livet. Underviser blant annet i fagene Bygg på Jesus, Apostlenes gjerninger og Guds rike. Coach ved skolen.

Image

Anerkjent bibellærer og underviser blant annet i fagene Bibeloversikt og Forstå bibelen. Har jobbet ved BB siden 1991, og er menighetsleder for Kristent Fellesskap på Sotra. Coach ved skolen.

Image

Utdannet sykepleier. Erfaren menighetsplanter. Skolens administrator som involverer seg i hver enkelt elev. Underviser blant annet i temaene Målrettet liv og Ekteskapet. Coach ved skolen.

Image

Utdannet lærer og har et et evangelistisk hjerte med blikket vendt mot de ufrelste og vanskeligstilte. Leder for Bergen Street Mission. Underviser i blant annet fagene Identitet og Selvbilde, Pakt og Bønn. Coach ved skolen.

Image

Meget dyktig bibellærer som også jobber på ungdomsskole på Sotra. Har en egen evne til å gjøre store teologiske spørsmål forståelig og anvendelig. Underviser blant annet i emnene Jesu liv, kirkehistorie og troslære.

Image

Evangelisten i staben. Er lidenskapelig opptatt av å se folk frelst og forandret i møte med Gud. Underviser i emnene Profetisk liv og Å leve med den hellige Ånd. Tar klassen regelmessig ut av klasserommet for å be for syke, dele ut mat og snakke om Jesus.

GJESTELÆRERE

 

GJESTELÆRERE

 
Interessert i å vite mer?

Bergen Bibelskole er en investering for resten av livet. Hvor du blir trygg i troen og lærer Jesus å kjenne

Gjennom solid undervisning og variert praksis tror vi du vil bygge et fundament å stå på for resten av livet, uansett hva som venter. Gjennom samtale, veiledning, turer og tid i bønn & lovsang vil du oppdage retning for årene som kommer.

 

SØK NÅ!

Bergen Bibelskole er en investering for resten av livet. Hvor du blir trygg i troen og lærer Jesus å kjenne

Gjennom solid undervisning og variert praksis tror vi du vil bygge et fundament å stå på for resten av livet, uansett hva som venter. Gjennom samtale, veiledning, turer og tid i bønn & lovsang vil du oppdage retning for årene som kommer.

 

SØK NÅ!