PRAKTISK INFO

Tider og frister

Vi har løpende opptak av nye elever for skoleåret 2018/2019 fra november måned 2017
Semesterstart er  onsdag 22. august kl 09.00.

 

Beliggenhet

Bergen Bibelskole holder til i Kanalveien 66 på Minde, fem minutter fra bybanestoppet på Wergeland. Her foregår skoledagen i nye, lyse og flotte lokaler.

 

Opptaksvilkår

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring.

 

Innkvartering

Skolen har ikke boligtilbud selv, men dersom du er ute i god tid vil vi i noen tilfeller kunne hjelpe deg med tips og kontakter.

 

Deltidsjobb

Noen studenter ønsker å ha deltidsjobb i tillegg til studiene. God planlegging vil gjøre dette fullt mulig. Skoledagen er fra kl 08.30 til kl 14.30, mandag til fredag. I praksisperiodene er det ikke undervisning.

 

Skolepenger

Skolen koster Kr. 8500,- per semester. Dette inkluderer opphold på Gullbotn leirsted, innenlandspraksis og en Google Cromebook.

Moduler / bøker: Kr. 3500,- (maksimum)

 

Eksamensbevis

Etter fullført år vil studentene få eksamensbevis som forteller hvilke fag som er studert, og med hvilke resultater.

 

Utenlandspraksis

Hver vår sender skolen team til Filippinene og Bolivia. Ordinær praksis er på to til tre uker, i tillegg er det muligheter for et 8-ukers opphold på Filippinene for de som ønsker dette. 8-ukers oppholdet gir en unik mulighet til å kombinere bibelskole med et aktivt misjonsarbeid. Utenlandspraksis har en egenandel på kr 15-20.000,- avhengig av valutakurser og billettpriser (noe mer for 8-ukers oppholdet).

 

Annet

Er det noe annet du lurer på? Ta kontakt!