SKOLEÅRET

Et skoleår ved Bergen Bibelskole går normalt fra ca 20. august til ca 20. juni. Noen emner går gjennom hele året, mens de fleste emnene går i ulike deler av året som vi kaller terminer. Skoleåret er delt inn i seks terminer, og hver termin har sine målsettinger og hovedfokus. Gjennom hele året har du:

I. Bibeloversikt

I bibeloversikt tar vi deg gjennom HELE Bibelen – bok for bok. I løpet av skoleåret vil du utvikle en helhetlig forståelse for hvofor Bibelen er viktig og relevant for troende i dag. Og du vil forstå at Bibelen dypest sett handler om personen Jesus Kristus.

II. Kreativ livsplanlegging

Gjennom emnet «Kreativ livsplanlegging» vil vi hjelpe deg å leve et målrettet liv. Det handler om å finne retning for livet gjennom bevisstgjøring av ressurser og talenter Gud har gitt deg.

III. Praksishelger*

I samarbeid med menigheter over hele Norge gjennomfører vi tre praksishelger. Klassen deles inn i team og sendes til Nord-Norge, bergensregionen og andre steder i Sør-Norge. Dette er en glimrende anledning til å få praktisere og gi videre det du lærer på skolen.

1.termin

Vi starter skoleåret med iNTRO-dager på Gullbotn leirsted utenfor Bergen. De første ukene ønsker vi å legge et fundament for troen gjennom «Fundamenter for kristenlivet», vi vil hjelpe deg å lese Bibelen på en sunn måte gjennom «Forstå Bibelen», og vi studerer dybdene i Jesus sitt frelsesverk gjennom «Mennesket og Guds frelsesplan».

2.termin

Etter høstferien har vi undervisning om kraften i bønn. Sammen med Arne Skagen får du undervisning og praktiske øvelser i hvordan du kan leve en evangeliserende livsstil. Vi øver på å samarbeide med Den hellige ånd, og går på gaten for å velsigne mennesker, og møte dem med Guds kjærlighet. Første praksishelg* kommer i denne terminen.

3.termin

I denne perioden får du undervisning om din identitet som etterfølger av Jesus i faget «Identitet og selvbilde» – se deg selv slik Gud ser deg. Du lærer hvordan du studerer emner og personer i Bibelen. I denne terminen gjennomføres 2.praksishelg*. Det siste klassen gjør før jul er å samarbeide om en større gruppeoppgave.

4.termin

Når vi treffes igjen etter jul går vi igang med en rekke spennende fag: Du lærer om evangeliets forvandlende kraft gjennom emnet «Guds rike». I emnet «Pakt» lærer du om dybdene det kristne fellesskapet, og hvordan Gud gjennom Jesus innstiftet en ny pakt med menneskene. I våre ulike valgfag får du introduksjonskurs i «Kreativ formidling», «Menighetsplanting» og «Kirkehistorie». I denne perioden gjennomføres også den tredje og siste praksishelgen*.

5.termin

I midten av mars starter 5.termin. I denne terminen kan de som ønsker det reise til Filippinene for et 8 ukers opphold. Uansett om du er på Filippinene eller i Norge vil du få undervisning i emnet «Læren om Gud». I emnet «Ansvar og ledelse» lærer du om kjennetegn på en god leder, og du studerer Jesus sin måte å lede på – gjennom å være alles tjener. Terminen avsluttes med utenlandspraksis: Du kan reise på team til Bolivia eller Filippinene. For de som ikke har anledning til å reise utenlands blir det lagt til rette for fullgode alternativer i Norge.

6.termin

Når utenlandspraksis er gjennomført treffes vi igjen i Bergen for en innholdsrik avslutning på året. Du vil få en visjon for menigheten slik Gud bygger den gjennom emnet «Menighet og fellesskap». Nå nærmer vi oss slutten av Bibelen og Johannes åpenbaring, i den forbindelse får du solid og sunn undervisning om det nye testamentets apokalypse. Året avsluttes med en individuell oppgave som oppsummerer de viktigste tingene gjennom året. Vi markerer vel gjennomført skoleår på en gudstjeneste sammen med Kristent Fellesskap Bergen, og med stor fest etter gudstjenesten.

Veien videre – enhver slutt er en ny begynnelse

Etter å ha gjennomført Bergen Bibelskole har du med deg mye kunnskap og kompetanse du vil ha nytte av videre i livet. Og vår erfaring er at tidligere elever lever engasjerte liv i både menighet og samfunn. Du utvikler samarbeidsevner og integritet som er etterspurt i arbeidslivet. Og vi tror du gjennom året vil sette deg mål som gir retning til livet videre.

Et bibelskoleår er en mulighet, men det er du som må gripe den. Du må velge å samarbeide med Gud i tingene han fører deg gjennom, og ta imot hans hjelp, også når den kommer gjennom andre mennesker. Vi tror av hele vårt hjerte at et år på bibelskole gir deg en fantastisk mulighet til å legge et grunnlag for å leve med og tjene Gud for resten av livet.

Velkommen til Bergen Bibelskole