SKOLEÅRET

Et skoleår ved Bergen Bibelskole går normalt fra ca 18. august - 19. Juni.

Skoleåret er delt inn i seks terminer. Noen emner går over flere terminer, men de fleste emner startes og avsluttes innenfor en termin som har sine målsettinger

TILBAKE TIL HOVEDSIDEN
Gjennom hele året har vi:


I. Bibeloversikt

I Bibeloversikt tar vi deg gjennom HELE Bibelen – bok for bok. I løpet av skoleåret vil du utvikle en helhetlig forståelse for hvorfor Bibelen er viktig og relevant for troende i dag. Du vil forstå at Bibelen dypest sett handler om personen Jesus Kristus.


II. Ledelse og Coaching

Gjennom «Kreativ livsplanlegging» vil vi hjelpe deg å leve et målrettet liv. Det handler om å finne retning for livet gjennom bevisstgjøring av ressurser og styrker som Gud har gitt deg. Du vil få tildelt en coach som følger deg gjennom hele skoleåret.


III. Praksisuker*

I samarbeid med menigheter over hele Norge gjennomfører vi tre praksisuker. Klassen deles inn i team og sendes til ulike deler av landet. Dette er en glimrende anledning til å få praktisere og gi videre det du lærer på skolen. Klassen er også jevnlig jevnlig i Bergen sentrum for å velsigne mennesker praktisk, f.eks. gjennom å dele ut kaffe og vafler, be for folk på gaten og dele evangeliet. Du vil også gjennom året ha praksis i en menighets aktivitet og en samfunnsrelatert aktivitet.1. termin

Skoleåret starter med INTRO-dager på leirstedet Gullbotn utenfor Bergen. De første ukene ønsker vi å legge et fundament for troen gjennom «Bygg på Jesus», vi vil hjelpe deg å lese Bibelen på en helhetlig måte gjennom «Forstå Bibelen», og vi studerer dybdene i Jesus sitt frelsesverk gjennom «Mennesket og Guds frelsesplan».

2. termin

Etter høstferien har vi undervisning om kraften i «Bønn». Sammen med Arne Skagen får du undervisning og praktiske øvelser i hvordan du kan leve en «Evangeliserende livsstil». Vi øver på å samarbeide med «Den Hellige Ånd». Vi får besøk av menighetsledere som har erfaring med «Menighetsplanting» i Norge og i resten av verden. Første praksisuke* kommer i denne terminen.

3. termin

I denne perioden får du undervisning om din identitet som etterfølger av Jesus i faget «Identitet og selvbilde». Du får hjelp til å se deg selv slik Gud ser deg. Du lærer hvordan du studerer emner og personer i Bibelen. Det siste klassen gjør før jul, er å samarbeide om en større gruppeoppgave.

4. termin

Når vi treffes igjen etter jul går vi i gang med en rekke spennende fag: Du lærer om evangeliets forvandlende kraft gjennom «Guds rike». I «Pakt» lærer du om dybden i det kristne fellesskapet, og hvordan Jesus inngikk en ny pakt med menneskene. I denne terminen gjennomføres 2.praksisuke*. Du får et introduksjonskurs i «Kirkehistorie» og du vil være med på en hel uke dedikert til «Apologetikk» (trosforsvar).

5. termin

I midten av mars, kan de som ønsker det reise til Filippinene for et 8 ukers* opphold. Uansett om du er på Filippinene eller i Norge, vil du få undervisning i «Læren om Gud». I «Ansvar og ledelse» lærer du om kjennetegn på en god leder. Du studerer Jesus sin måte å lede på, med vekt på å være alles tjener.

Terminen avsluttes med utenlandspraksis*: Om du ikke allerede har reist til Filippinene i midten av mars, kan du i slutten av april velge å reise på 3 ukers teamtur til Bolivia eller Filippinene. For de som ikke har anledning eller lyst til å reise utenlands, blir det lagt til rette for 3 ukers praksis i Norge.

6. termin

Når utenlandspraksisen er gjennomført, treffes vi igjen i Bergen for en innholdsrik avslutning av året. Du vil få innsikt i visjonen Gud har for menigheten gjennom «Menighet og fellesskap». Nå går vi gjennom de siste bøkene i Bibelen og Johannes åpenbaring. I den forbindelse får du solid undervisning om «Det nye testamentets eskatologi» (læren om de siste ting). Vi markerer fullført skoleår på en gudstjeneste og påfølgende fest sammen med Kristent Fellesskap Bergen.

Timeplan


08:30 - 11:05: Undervisning

11:05 - 11:45: Felles lunsj

11:45 - 12:15: Lovsang & Bønn

12:20 - 14:00: Undervisning

14:00 - 14:30: Samtalegrupper

Timeplan

08:30 - 11:05: Undervisning

11:05 - 11:45: Felles lunsj

11:45 - 12:15: Lovsang & Bønn

12:20 - 14:00: Undervisning

14:00 - 14:30: Samtalegrupper

Veien videre – enhver slutt er en ny begynnelse

Etter å ha gjennomført Bergen Bibelskole, har du med deg mye kunnskap og kompetanse som du vil ha nytte av videre i livet. Og vår erfaring er at tidligere elever lever engasjerte liv i både menighet og samfunn. Du utvikler samarbeidsevne og integritet som er etterspurt i arbeidslivet. Vi tror at mål du setter deg gjennom året vil gi retning for livet.

TILBAKE TIL HOVEDSIDEN

Bergen Bibelskole er en investering for resten av livet. Hvor du blir trygg i troen og lærer Jesus å kjenne

Gjennom solid undervisning og variert praksis tror vi du vil bygge et fundament å stå på for resten av livet, uansett hva som venter. Gjennom samtale, veiledning, turer og tid i bønn & lovsang vil du oppdage retning for årene som kommer.

 

SØK NÅ!

Bergen Bibelskole er en investering for resten av livet. Hvor du blir trygg i troen og lærer Jesus å kjenne

Gjennom solid undervisning og variert praksis tror vi du vil bygge et fundament å stå på for resten av livet, uansett hva som venter. Gjennom samtale, veiledning, turer og tid i bønn & lovsang vil du oppdage retning for årene som kommer.

 

SØK NÅ!