SØK NÅ


For å søke på skolen trenger du bare å fylle ut skjemaet her.

Når vi mottar din søknad får du et svarbrev via mail hvor du kan bekrefte at du tar imot plassen.

Skoleåret 2024/2025 begynner onsdag 14. august og avsluttes søndag 16. juni.

Skolens inntaksreglement finner du her: Inntaksreglement for Bergen Bibelskole.

Jeg bekrefter at jeg forstår norsk undervisning.**

I wish to apply as an English speaking student.

**) Du kan sjekke ditt norsk-nivå her. Du må bestå nivå B2 eller høyere.


SØK NÅ

For å søke på skolen trenger du bare å fylle ut skjemaet her.

Når vi mottar din søknad får du et svarbrev via mail hvor du kan bekrefte at du tar imot plassen.

Skoleåret 2024/2025 begynner onsdag 14. august og avsluttes søndag 16. juni.

Skolens inntaksreglement finner du her: Inntaksreglement for Bergen Bibelskole.

Jeg bekrefter at jeg forstår norsk undervisning.**

I wish to apply as an English speaking student.

**) Du kan sjekke ditt norsk-nivå her. Du må bestå nivå B2 eller høyere.